Zasady bezpieczenstwa latem

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w regionie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z regułą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, rozmawiającym o standardach, jakie muszą spełnić produkty stosowane w okolicach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie wszystkie urządzenia zrobione na kraju Unii Europejskiej niebezpieczne powinny mieć współpracę z regułą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a dodatkowo zastosowaną konstrukcję. Urządzenia spełniające tą radę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację zagrożeń i dodawanie oznaczeń dla konkretnego towaru odpowiedzialny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko łączonymi w przemyśle. Głównie są do przechowywania drobnych cząstek pyłów. Między innymi polecane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze wykorzystuje się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności artykułów w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W okresie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym stanowi jednoznaczne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy prac urządzenia. W dokumentacji winnym być ponad zawarte dodatkowe informacje: siła i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dopasować do wymogów konkretnego przedsiębiorstwa i zaczynać na wagę jego szanse finansowych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo niski w przyrównaniu do zagrożeń spowodowanych przez wybuchy.