Statyczna i dynamiczna

Elektryczność statyczna jest niesłychanie poważna i w myśli wszechobecna. Jej rozwiązania zwłaszcza w sferze zagrożonej wybuchem idą do powstawania iskry oraz w konsekwencji do eksplozji. Każdego roku w Europie dołącza do 400 zdarzeń połączonych z wyładowaniami energii elektrostatycznej, ale ważna im w jednoznaczny sposób zapobiegać stosując proste dania i metody, które są skuteczne i powszechnie dostępne.

Aby odprowadzić ładunki wykształcone i zarobione w procesie przemysłowym, należy zbiornikom, pojemnikom, cysternom zapewnić electrostatic earthing, czyli uziemienie elektrostatyczne . Należy do tego obiekcie posłużyć się mocnym zaciskiem lub nowym niezawodnym połączeniem ochranianego dania z odpowiednio dobranym kablem, zdolnym do przewodzenia ładunku elektrycznego do prawidłowego momentu uziemienia. Przyczyną jest zdolne zintegrowanie z uziemieniem, niestety w ciągach produkcyjnych takich tworów jak lakiery, żywice, farby, rozpuszczalniki czy produkty wybuchowe dochodzi głównie do sytuacji, w której elementy przetwarzania, mieszania lub pojemniki na wymienione substancje, potrafią być pokryte wieloma ich warstwami lub rdzą. W kontrakcie z powyższym, osłabiają one leczenie zacisków czy nowych form uziemiających stosowanych przez biura. Według dyrektyw ATEX zaciski uziemiające muszą spełniać szereg wymagań, żebym potrafiły stanowić brane w przestrzeniach zagrożenie wybuchem. Nie umieją być pokryte materiałem służącym do stworzenia iskrzenia w średnich warunkach książce. W atmosferze niebezpiecznej, o dużym zagrożeniu zapłonem i wybuchem wskazane są regularne kontrole stanu narzędzi służących do uziemienia. W końca eksploatacji, powstawania korozji oraz mechanicznych uszkodzeń, dochodzić że do nieprawidłowości i nieszczelności układów, w efekt czego przestaną one robić swą rolę. Jest więc forma bezpośredniego zagrożenia dla personelu a całego domu. Dzięki rozwojowi techniki, można szybko coraz częściej spotkać systemy uziemienia statycznego, które zamierzają wbudowany system kontroli. Urządzone są we indeksy i blokady zapobiegające zapłonowi. Musimy zdawać sobie sprawę, że przy rozwoju metody i prac, w dobie wpływu na rozwój sprzedaży i obrotu, cała metoda jest przechowywana na coraz szybszych i skuteczniejszych metodach produkcji. Wzmożony ruch powoduje naturalny wzrost wartości powstających ładunków elektrostatycznych, czego skutkiem są późniejsze wyładowania. To tworzenie człowieka i siła na jak najlepszy rezultat zagraża bezpieczeństwu jego tegoż.