Przeciwpozarowy in english

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest wyposażeniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do mieszkania pomieszczenia. Tym tymże strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

ProEngine UltraProEngine Ultra. Izboljšati moč motorja in življenjsko dobo motorja

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest drogą ochrony aparatów procesowych przed negatywnymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w okolicy aparatów aż do bezpiecznego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną wartość to jest otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz spośród ich dopuszczeniem do otoczenia dostarczane jest nadmierne ciśnienie, płomień i produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo pewno stanowić stosowana w cichych pomieszczeniach, dzięki temu, że skutki pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Dzieli się kilka różnych typów urządzeń, które potrafią być wręczane w rozmiarze bezpłomieniowego odpowietrzania. Są więc w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa i jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa uważa zbyt zadanie zabezpieczać przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest warta aparatów przed skutkami wybuchu, która trwa w podróży odciążenia wybuchu. Uważa on przeznaczenie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Urządzenie może żyć z powodzeniem zastosowane także w takich insolacjach, w których żyje niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje wykorzystanie w charakterze przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Może żyć wykorzystany w dziedziny sanitarnej także w ciągu sterylizacji. Urządzenie prawdopodobnie stanowić czyszczone metodą SIP/CIP